Kijk naar de onderstaande grafiek. Alle vragen gaan over deze grafiek.

grafiek

Opgave 01

Wat is de droogste maand?


Opgave 02

In welke maand is de gemiddelde temperatuur het hoogst?


Opgave 03

Hoeveel zonuren zijn er in januari?

zonurenBestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets