Bestudeer de onderstaande grafiek van levering elektriciteit door de firma KIKO en ESPA.
Bekijk eerst de grafiek en beantwoord dan de 4 vragen.

studievaardigheden

Opgave 01

Firma ESPA is altijd goedkoper dan firma KIKO.


Opgave 02

In welk jaar is het prijsverschil het grootst?


Opgave 03

Kijk naar het verschil in prijs per jaar, per firma.


Opgave 04

Hoeveel prijsverschil is er in 2004 tussen de firma KIKO en ESPA?

Euro centBestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets