Waddeneilanden

De Waddeneilanden liggen in de Noordzee, ten noorden van Nederland en Duitsland en ten westen van Denemarken. Tussen de eilanden en het vaste land ligt de Waddenzee, die bij eb grotendeels droogvalt en daardoor een zeer belangrijk foerageergebied (plek waar ze eten vinden) is voor vogels.

Welke vijf bewoonde Waddeneilanden (van west naar oost) zijn er?

(Met een ezelsbruggetje kunnen deze vijf worden onthouden: TV-TAS)

1e eiland
2e eiland
3e eiland
4e eiland
5e eiland


Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets