Je hebt veel verschillende soorten grafieken. Deze worden gebruikt om gegevens uit af te lezen. Je krijgt in deze opgaven steeds een ander soort grafiek te zien met daarbij een vraag.

Als je met je muis over de grafiek gaat zullen de gegevens beter zichtbaar worden.

Opgave 01

Jasmijn heeft onderzocht welke internet browser het meest gebruikt wordt. Welke browser wordt het meest gebruikt?


Opgave 02

In welke regio groeide de wereldbevolking het meest?


Opgave 03

Waar is de gemiddelde temperatuur per maand het hoogst?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets