Je hebt veel verschillende soorten grafieken. Deze worden gebruikt om gegevens uit af te lezen. Je krijgt in deze opgaven steeds een ander soort grafiek te zien met daarbij een vraag.

Als je met je muis over de grafiek gaat zullen de gegevens beter zichtbaar worden.

Opgave 01

Wordt hier de snelheid aangegeven in kilometers per uur of in mijlen per uur?


Opgave 02

Je ziet hier een grafiek die telkens ververst wordt met nieuwe gegevens.
Met welke tussenpozen worden de gegevens ververst?


Opgave 03

Als je klikt op een staaf uit deze staafdiagram zal de grafiek veranderen.
Welke gegevens zie je na het klikken op de staaf?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets