Opgave 01

Wat is een ander woord voor: lomp?


Opgave 02

"Mien, kom eens, ik moet je iets laten zien!"
Wat kun je het best met de leestekens doen in deze zin?


Opgave 03

In welke zin is het schuingedrukte woord fout gespeld?


Opgave 04

In welke zin is het schuingedrukte woord fout gespeld?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets