Opgave 01

Hij keerdden het boek drie keer om.
Wat ga je veranderen aan het woord keerdden?


Opgave 02

Welke bijvoeglijk naamwoord is fout geschreven?


Opgave 03

Welke persoonsvorm in de verleden tijd is goed?


Opgave 04

Welke is fout gespeld?


Opgave 05

Welk woord is fout geschreven?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets