Opgave 01

43 km plus 500 meter =


Opgave 02

3 van de 4 betekent:


Opgave 03

0,4 = ...


Opgave 04

Het machinaal vullen van 7.985 flesjes duurt precies 5 minuten.
Hoe lang duurt het vullen van 32.650 flesjes ongeveer?

machinaal vullen


Opgave 05

De inhoud van een bak van 5 dm lang, 3,5 dm breed en 1 dm hoog isBestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets