Opgave 01

5 x 8 x 60 x 25 =


Opgave 02

20 x 10 : 20 =


Opgave 03

In welke rij staan de getallen 1,35, 1,353, 1,27, 1,269 van klein naar groot?


Opgave 04

60 000 : 4,987 : 2,097 is ongeveer:


Opgave 05

1,2 miljoen is een afronding van:Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets