De tafel van 01

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 1

antwoorden tafel van 1

1 X 1 =
2 X 1 =
3 X 1 =
4 X 1 =
5 X 1 =
6 X 1 =
7 X 1 =
8 X 1 =
9 X 1 =
10 X 1 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets