De tafel van 02

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 2

antwoorden tafel van 2

1 X 2 =
2 X 2 =
3 X 2 =
4 X 2 =
5 X 2 =
6 X 2 =
7 X 2 =
8 X 2 =
9 X 2 =
10 X 2 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets