De tafel van 03

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 3

antwoorden tafel van 3

1 X 3 =
2 X 3 =
3 X 3 =
4 X 3 =
5 X 3 =
6 X 3 =
7 X 3 =
8 X 3 =
9 X 3 =
10 X 3 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets