De tafel van 04

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 4

antwoorden tafel van 4

1 X 4 =
2 X 4 =
3 X 4 =
4 X 4 =
5 X 4 =
6 X 4 =
7 X 4 =
8 X 4 =
9 X 4 =
10 X 4 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets