De tafel van 05

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 5

antwoorden tafel van 5

1 X 5 =
2 X 5 =
3 X 5 =
4 X 5 =
5 X 5 =
6 X 5 =
7 X 5 =
8 X 5 =
9 X 5 =
10 X 5 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets