De tafel van 06

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 6

antwoorden tafel van 6

1 X 6 =
2 X 6 =
3 X 6 =
4 X 6 =
5 X 6 =
6 X 6 =
7 X 6 =
8 X 6 =
9 X 6 =
10 X 6 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets