De tafel van 07

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 7

antwoorden tafel van 7

1 X 7 =
2 X 7 =
3 X 7 =
4 X 7 =
5 X 7 =
6 X 7 =
7 X 7 =
8 X 7 =
9 X 7 =
10 X 7 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets