De tafel van 08

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 8

antwoorden tafel van 8

1 X 8 =
2 X 8 =
3 X 8 =
4 X 8 =
5 X 8 =
6 X 8 =
7 X 8 =
8 X 8 =
9 X 8 =
10 X 8 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets