De tafel van 09

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 9

antwoorden tafel van 9

1 X 9 =
2 X 9 =
3 X 9 =
4 X 9 =
5 X 9 =
6 X 9 =
7 X 9 =
8 X 9 =
9 X 9 =
10 X 9 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets