De tafel van 10

Vermenigvuldigen, delen en dan alles door elkaar.

Vermenigvuldigen met de tafel van 10

antwoorden tafel van 10

1 X 10 =
2 X 10 =
3 X 10 =
4 X 10 =
5 X 10 =
6 X 10 =
7 X 10 =
8 X 10 =
9 X 10 =
10 X 10 =Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets