Bekijk de volgende tekst van wikikids.nl

Onze aarde (en ook andere planeten) worden omringd door een laag gassen: de atmosfeer of dampkring. Daarbij zijn ook een aantal gassen (zoals CO2 en waterdamp) die ervoor zorgen dat een deel van de warmte van de zon binnen de atmosfeer blijft, en het dus lekker warm blijft. Ze geven hetzelfde effect als een "broeikas"! Dit is het natuurlijke broeikaseffect. Maar sinds 1850 gaat het mis: fabrieken, auto‘s, het kappen van bossen enz. zorgen ervoor dat er veel te veel broeikasgassen in de lucht komen, en het broeikaseffect wordt versterkt. De temperatuur begint onnatuurlijk te stijgen ("opwarming van de aarde"), en er zijn ook gevolgen voor de hoeveelheid neerslag, het aantal orkanen, enz. Al deze veranderingen samen noemt men de klimaatverandering, en die brengt heel wat problemen met zich mee voor de mens en voor de natuur.

Opgave 01

In de tekst staat: "sinds 1850 ging het mis". Waarom was er daarvoor nog niets aan de hand?


Opgave 02

In de tekst staat: "de klimaatverandering, en die brengt heel wat problemen met zich mee voor de mens". Wat zou een voorbeeld kunnen zijn van een probleem voor de mens veroorzaakt door de klimaatverandering?


Opgave 03

In de tekst staat dat het warm houden van de aarde het natuurlijke broeikaseffect is.
Wat versterkt het broeikaseffect?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets