Steeds meer mensen hebben een mobiele telefoon, waarmee je ook op internet kunt. Bekijk de volgende grafiek over het gebruik van internet op de mobiel:

grafiek gebruik mobiel internet

Opgave 01

Hoe vaak gebruiken de meeste mensen mobiel internet?


Opgave 02

Hoeveel procent gebruikt het mobiel internet dagelijks?

mobiel internet


Opgave 03

Als je alle taartpunten optelt kom je tot het geheel van alle groepen. Hoeveel procent is dat?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets