Bekijk de volgende tabel en beantwoord dan de vragen:

tabel grafiek

Opgave 01

In welke cel staat het woord tas?


Opgave 02

In welke cel staat het woord tol?


Opgave 03

In welke cellen staan de woorden mok en rok?Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets