Opgave 01

Bekijk de volgende kaart van belangrijke zeeën in Europa.

zeeën in Europa

De zee bij nummer 1 is......


De zee bij nummer 2 is......


De zee bij nummer 3 is......


De zee bij nummer 4 is......


De zee bij nummer 5 is......


De zee bij nummer 6 is......


De zee bij nummer 7 is......Bestel Kids4cito oefenboekjes
Oefenboekjes voor Cito- en Entreetoets