Loading...
0

U heeft geen items in uw winkelwagen.

Privacy Policy & Algemene voorwaarden

Privacy Policy

Wat we verzamelen

Wij verzamelen de volgende informatie:

  • naam
  • contact informatie inclusief email adres
  • demografische informatie zoals postcode en voorkeuren
  • andere informatie die relevant is voor klantbeheer

Voor de lijst van cookies die we verzamelen zie Lijst van cookies.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen

We gebruiken deze informatie om te begrijpen wat u wenst en u een goede service aan te bieden. In het bijzonder met de volgende redenen:

  • Interne administratie.
  • Om onze informatie naar u, onze producten en service te verbeteren..
  • Als u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief zenden we u periodiek een promotionele email met nieuwe producten, speciale aanbiedingen, of informatie waarvan wij denken dat u die interessant acht.

Veiligheid

Wij zorgen er voor dat uw informatie bij ons veilig is. Om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen hebben wij diverse veiligheidsmaatregelen genomen. Dit zijn maatregelen in de werkprocedures, maar ook softwarematige veiligheidsmaatregelen.

Hoe wij cookies gebruiken

Een cookie is klein bestandje wat informatie verzameld. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd aan uw browser en vindt een analyse plaats van webverkeer tussen uw computer en de webshop van Kids4cito. Cookies stellen webapplicaties in staat om te reageren op u als individu. De webapplicatie kan uw voorkeuren zien en hier op in spelen. Zo hoeft u niet iedere keer uw gegevens in te voeren, maar wordt dat voor u gedaan. We maken gebruik van cookies om te bepalen welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens te analyseren en de webshop beter af te stemmen op de wensen van de klant.  

Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd .Over het algemeen helpen cookies ons om u te voorzien van een betere website, door ons in staat te stellen toezicht te houden welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u , met uitzondering van de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies , maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren als u dit verkiest. Dit kan voorkomen dat u ten volle gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze webshop.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites. Dergelijke sites vallen niet onder dit privacy statement. Wees dan ook voorzichtig en bekijk  het privacy statement van de website in kwestie.

Controle over uw persoonlijke gegevens

Wij zullen nimmer uw persoonlijke informatie verkopen, distribueren of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dat te doen.

U kunt de details van de persoonlijke informatie die wij over u hebben opgeslagen, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998, inzien. Als u graag een kopie van de informatie ontvangt kunt u contact opnemen met webshop@kids4cito.nl.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben opgeslagen onjuist of onvolledig is, ontvangen wij graag een email. We zullen dan zo snel mogelijk de onjuiste informatie corrigeren.

Lijst van cookies die we verzamelen

Deze lijst geeft weer welke cookies welke informatie verzamelen.

COOKIE naamCOOKIE omschrijving
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.


Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Bestellingen oefenmateriaal Kids4cito.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van de Kids4cito webshop.

Artikel 2: Wijzigen voorwaarden.

Deze voorwaarden van Kids4cito kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst.
Indien u na een wijziging de voorwaarden van Kids4cito gebruikt, aanvaardt u de (gewijzigde) voorwaarden.
Kids4cito is bereikbaar via de contactpagina of via:
info@webshop.nl
Kids4cito: kvk: 51814293
btwnr: NL171208341B01

Artikel 3: Bestelling en bevestiging order.

U schaft het oefenmateriaal aan door de gevraagde gegevens in te vullen op de bestelpagina, de Algemene Voorwaarden te accepteren, en het bestelproces af te ronden.
De bevestiging van de aankoop geschiedt door ons via e-mail. Tevens wordt op het scherm na de aankoop een bevestiging getoond.

Artikel 4: Betaling

Betaling van de aankoop geschiedt per vooruitbetaling  via uw eigen bank (iDeal)

Artikel 5: Levertijd en bezorging.

De levertijd voor een bestelling is 1 tot 4 werkdagen. Dit is afhankelijk van het bestelmoment.
De pakketten worden standaard bezorgd door postnl. Bij verzending buiten Nederland kan dit wijzigen.

Artikel 6: Bestelling niet ontvangen.

Indien u geen bestelling binnen de levertijd (zie art. 5) heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Kids4cito.
via email info@kids4cito.nl of webshop@kids4cito.nl.

Artikel 7: Mogelijkheid van vervangende goederen of diensten.

Indien Kids4cito niet aan haar leveringverplichting kan voldoen (het pakket kan bijv. uitverkocht zijn), ontvangt u het vooruitbetaalde bedrag retour.

Artikel 8: Herroepingsrecht/retourneren.

Bij de aankoop van de oefenmaterialen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende veertien dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Kids4cito retourneren.
Oefenmaterialen waarvan de verzegeling is verbroken, worden niet geaccepteerd. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald.

Artikel 9: Privacy Statement / Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De wijze waarop Kids4cito omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in het Privacy Policy.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

Kids4cito aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van Kids4cito ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Kids4cito.
De totale aansprakelijkheid van Kids4cito, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag ter grootte van het  factuurbedrag.
Op overeenkomsten tussen de Kids4cito en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Auteursrecht

Niets uit deze Kids4cito oefenboeken mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kids4cito openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.
Voor gelicenseerd gebruik van de Kids4cito oefenboeken neemt u contact op via info@kids4cito.nl